Ο σπουδαστής παρακολουθεί εβδομαδιαία τα εξής μαθήματα
Μουσικό όργανο ή φωνητική από 30’ με 90’ ανάλογα με το επίπεδο (ατομικό μάθημα)
Υποχρεωτικά μαθήματα (ομαδικά)
α) Θεωρία ή προθεωρία της μουσικής β) Solfege – Dictee γ) Εργαστήρι Ελληνικό, Pop, Rock, Jazz,
Metal/Alternative, Παραδοσιακή/Βυζαντινή, Συμφωνική ορχήστρα δ) χορωδία (για σπουδαστές που παρακολουθούν
το μάθημα της αρμονίας) ε) Πρακτικό διδασκαλίο
Μαθήματα επιλογής α) Ρυθμικό – Solfege β) Μουσική τεχνολογία γ) χορωδία
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Ιουνίου πραγματοποιούνται 28 με 32 ιδιαίτερα μαθήματα οργάνου. Τα δίδακτρα καλύπτουν
τον αριθμό μαθημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω και πρέπει να πραγματοποιηθούν σε μία σχολική χρονιά. Το
συνολικό ποσό μοιράζεται ισόποσα σε 10 μήνες, όση και η διάρκεια των μαθημάτων. Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί
να γίνει και σε δόσης, όπως αναφέρεται παρακάτω στις διοικητικές διαδικασίες. Αν ο σπουδαστής πραγματοποιήσει
λιγότερα από 26 ή περισσότερα από 32 μαθήματα σε μία σχολική χρονιά τότε τα δίδακτρα υπολογίζονται εκ νέου.
Τα υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα δεν έχουν χρέωση εκτός από τα μαθήματα της Jazz κατεύθυνσης τα οποία είναι:
Ιστορία της Jazz μουσικής, Jazz αρμονία και εργαστήρι Jazz. Το σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι 26 με 30
μαθήματα τη σχολικό έτος και πραγματοποιούνται από την πρώτη Οκτωβρίου μέχρι πριν τις εξετάσεις του Μαΐου.
Οι σπουδές σε θεωρητικά μαθήματα (ανώτερα θεωρητικά, μουσική τεχνολογία κ.α.) ξεκινούν από πρώτη Οκτωβρίου και
ολοκληρώνονται με το τέλος της σχολικής χρονιάς. Στο σύνολό τους είναι από 26 μέχρι 30 μαθήματα το σχολικό έτος.
Ο μαθητής οφείλει να προσέρχεται έγκαιρα στα μαθήματα.
Εάν το προγραμματισμένο μάθημα ματαιωθεί εξαιτίας του καθηγητή αναπληρώνεται , εάν το μάθημα ματαιωθεί εξαιτίας
του μαθητή αναπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που έχει ειδοποιήσει τουλάχιστον μια μέρα πριν από την απουσία του
και δεν επηρεάσει την ομαλή λειτουργία των μαθημάτων και του ωδείου.
Οι εξετάσεις θα γίνονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς (μέχρι 15 Ιουνίου όργανα και μέχρι τέλη Μαΐου Θεωρητικά) και
δεν έχουν χρέωση. Τον Ιανουάριο θα γίνονται εξετάσεις για σπουδαστές που έχουν βγάλει την ύλη της χρονιάς ή
πρόκειται να δώσουν εξετάσεις για την επόμενη τάξη. Οι επαναληπτικές εξετάσεις (τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές
Οκτωβρίου) και οι συμπληρωματικές εξετάσεις (ημερομηνίες που δεν είναι προγραμματισμένες) έχουν χρέωση 15€.

Οι κηδεμόνες θα ενημερώνονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, κατόπιν ραντεβού, από τους καθηγητές και τον
καλλιτεχνικό διευθυντή της σχολής/ωδείου.
Στα πλαίσια της σχολικής χρονιάς γίνονται μαθητικές συναυλίες – εκδηλώσεις με υποχρεωτική συμμετοχή των
σπουδαστών.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνονται ειδικά σεμινάρια από καθηγητές της σχολής αλλά και εξωτερικούς
καθηγητές.
Στη σχολή μας υπάρχει άφθονο μουσικό υλικό σε ψηφιακή μορφή και βιβλία τα οποία μπορούν να δανείζονται οι
μαθητές μας για εκπαιδευτικούς λόγους.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Το ετήσιο ποσό των διδάκτρων καταβάλλεται σε (3 ή 10) δόσεις , στις συγκεκριμένες ημερομηνίες που αναγράφονται στην
κάρτα διδάκτρων του σπουδαστή. Εάν ο σπουδαστής επιθυμεί να πληρώσει εφάπαξ όλο το ποσό των διδάκτρων
κερδίζει επιπλέον έκπτωση 15%.
Η διεύθυνση έχει το δικαίωμα αυτόματης διακοπής φοιτήσεως του σπουδαστή σε περίπτωση που δεν έχει καταβάλει
εγκαίρως τα δίδακτρα του ή εάν κάνει πέντε αδικαιολόγητες απουσίες όλη τη χρονιά.
Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, ως ημερομηνία διακοπής και χρέωσης των διδάκτρων θεωρείται εκείνη κατά την
οποία η γραμματεία ενημερώνεται από τον σπουδαστή ή τον κηδεμόνα για την παύση των μαθημάτων.
Για τη σχολή μας ισχύουν οι αργίες της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης . Σε κάθε άλλη περίπτωση
προηγείται σχετική ανακοίνωση.
Ενημερώσεις των σπουδαστών γίνονται τηλεφωνικά ή με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (viber, messenger,
facebook κ.τ.λ.) όταν συμμετέχουν σε ένα ομαδικό μάθημα.
Αποδέχομαι τη συμμετοχή μου στις δράσεις των AMS (συναυλίες, ηχογραφήσεις, σεμινάρια κ.α.) και την ανάρτησή τους
στο διαδίκτυο με τεχνικά μέσα (φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση).

GDPR

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
“ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΩΔΕΙΟ – AMS ”
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
1.1. Με κύριο στόχο την διαχείριση της σχέσης των μαθητών με την Εταιρεία
“ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΩΔΕΙΟ – AMS ” και για τον σκοπό της παρακολούθησης της
ακαδημαϊκής εξέλιξης των σπουδαστών και την σύμφωνα με τον Νόμο υποβολής
στοιχείων στο Υπουργείο Πολιτισμού, της παρακολούθησης των οικονομικών
στοιχείων και της συμμετοχής των μαθητών του Ωδείου σε μουσικές εκδηλώσεις που
πραγματοποιεί η Εταιρεία καθώς και για την εγγραφή στην mailing list της Εταιρείας,
η Εταιρεία “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΩΔΕΙΟ – AMS ” θα συλλέξει και θα χρησιμοποιήσει
προσωπικά σας στοιχεία σε ηλεκτρονική ή/και σε έγχαρτη μορφή.
1.2. Η παρούσα ενημέρωση στοχεύει να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πως η
Εταιρεία διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και σχετικά με τα
δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενα των δεδομένων.
2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
2.1. Η νομική βάση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία των προσωπκών δεδομένων
των υποκειμένων είναι εν προκειμένω αφενός η διαχείριση της σχέσης των
μαθητών με την Εταιρεία και αφετέρου η συγκατάθεση των υποκειμένων για
συμμετοχή σε μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιεί η Εταιρεία καθώς και για
δημοσίευση, προβολή, μετάδοση και αναμετάδοση τυχόν ηχητικού, οπτικού και
οπτικοακουστικού υλικού που θα προκύψει με τη συμμετοχή σε τυχόν μουσικές
εκδηλώσεις της εταιρείας στο διαδίκτυο (internet), συμπεριλαμβανομένων χωρίς
κανένα περιορισμό σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (social media) ή στα
διαφημιστικά έντυπα του Ωδείου καθώς και για την εγγραφή στην mailing list της
Εταιρείας για σκοπούς αποστολής προωθητικών μηνυμάτων σχετικά με νέα
προϊόντα/υπηρεσίες/μουσικές εκδηλώσεις ή δραστηριότητες της Εταιρείας.
2.2. Σε περίπτωση συμμετοχής μαθητών-ανηλίκων σε τυχόν μουσικές εκδηλώσεις της
Εταιρείας καθώς και για την εγγραφή στην mailing list της Εταιρείας, η ανωτέρω
1συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του
ανηλίκου.
3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3.1. Στην παρούσα Δήλωση, η επιχείρηση “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΩΔΕΙΟ – AMS ” . ή “Εμείς”
αναφέρεται στην ““ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΩΔΕΙΟ – AMS ” . Οι σκοποί καθώς και ο τρόπος
με τον οποίον τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και/ή
ενδεχομένως κοινοποιούνται σε τρίτους απο την Εταιρεία διευκρινίζονται από την
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΩΔΕΙΟ – AMS ”
4. ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
4.1. Το “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΩΔΕΙΟ – AMS ” μπορεί να συλλέγει απλά και ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς για τον σκοπό διαχείρισης της σχέσης των
μαθητών με την Εταιρεία, για τον σκοπό συμμετοχής των μαθητών στις μουσικές
εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το Ωδείο της Εταιρείας καθώς και για την αποστολή
προωθητικών μηνυμάτων σχετικά με νέα της Εταιρείας.
4.2. Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέγονται απο την Εταιρεία
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
4.2.1. Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, επάγγελμα πατρός/κηδεμόνα, Α.Δ.Τ.
πατέρα, Α.Δ.Τ. μητέρας, Α.Δ.Τ. μαθητή εφόσον υπάρχει, ημερομηνία γέννησης,
τόπος γέννησης, Α.Φ.Μ..
4.2.2. Στοιχεία επικοινωνίας του υποκειμένου των δεδομένων (ταχυδρομική και
ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, φαξ).
4.2.3. Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) των
προσώπων που ασκούν την γονική μέριμνα ανηλίκων.
4.2.4. Εικόνα, φωνή και λοιπά στοιχεία προσωπικότητας του υποκειμένου των
δεδομένων στο πλαίσιο βιντεοσκόπησης ή λήψης οποιουδήποτε τυχόν οπτικού ή
οπτικοακουστικού υλικού στα πλαίσια εκδηλώσεων του Ωδείου.
24.3. Δεδομένα που έχουν παρασχεθεί απο εσάς στην “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΩΔΕΙΟ – AMS ”
σχετικά με άλλα πρόσωπα θα τύχουν επεξεργασίας απο εμάς σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας Δήλωσης. Είστε υπεύθυνοι σχετικά με την ακρίβεια αυτών των
δεδομένων και πληροφοριών και πρέπει επίσης εσείς να διασφαλίσετε ότι τα
ανωτέρω υποκείμενα είναι ενήμερα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουν
παρασχεθεί από εσάς καθώς και με τον τρόπο που θα τύχουν αυτά επεξεργασίας από
την Εταιρεία.
5. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
5.1. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν κατά κύριο λόγο για την
διαχείριση της σχέσης των μαθητών με την Εταιρεία.
5.2. Θα τύχουν επεξεργασίας μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι
συναφή και σχετίζονται με έναν συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας και από την
πλευρά μας θα προσπαθούμε πάντα να περιορίζουμε την χρήση των προσωπικών
σας δεδομένων στο απολύτως αναγκαίο.
5.3. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ενδεικτικά
αναφερόμενους σκοπούς:
5.3.1. Διαχείριση της σχέσης των μαθητών του Ωδείου με την Εταιρεία (εκτέλεση της
συμβατικής σχέσης με την Εταιρεία).
5.3.2. Συμμετοχή των μαθητών του Ωδείου στις μουσικές εκδηλώσεις που
πραγματοποιεί η Εταιρεία και ιδίως δημοσίευση, προβολή, μετάδση και
αναμετάδοση τυχόν ηχητικού, οπτικού και οπτικοακουστικού υλικού που θα
προκύψει με τη συμμετοχή των μαθητών στις ως άνω εκδηλώσεις σε
οπτικοακουστικά μέσα του Ωδείου, σε DVD, CD ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο, στο
διαδίκτυο (internet), συμπεριλαμβανομένων χωρίς κανένα περιορισμό σελίδων
κοινωνικής δικτύωσης (social media) ή στα διαφημιστικά έντυπα του Ωδείου.
5.3.3. Αποστολή προωθητικών μηνυμάτων (newsletters) σχετικά με νέα και προσφορές
της Εταιρείας.
36. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
6.1. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα γίνονται διαθέσιμα μόνο στους αρμόδιους
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΩΔΕΙΟ – AMS ” , οι οποίοι
είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα σχετικά με την διαχείριση των παραπάνω σκοπών
επεξεργασίας.
6.2. Τα προσωπικά σας δεδομένα επίσης θα μπορούσαν να κοινοποιηθούν σε τρίτα
πρόσωπα που έχουν συμβληθεί μαζί μας κατά την διεξαγωγή των επιχειρηματικών
λειτουργιών μας ή τις υπηρεσίες των οποίων αξιοποιούμε για τις ανάγκες
διαχείρισης των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, όπου αυτή η κοινοποίηση των
δεδομένων κρίνεται απαραίτητη για τους παραπάνω σκοπούς. Απαγορεύουμε
στους εν λόγω προμηθευτές να κάνουν χρήση των ανωτέρων πληροφοριών ή να τις
κοινοποιούν για οιονδήποτε άλλον σκοπό εκτός απο την παροχή υπηρεσιών για
λογαριασμό μας.
6.3. Ενδέχεται να αποφασίσουμε, για στρατηγικούς ή άλλους επιχειρηματικούς
σκοπούς, την πώληση ή μεταβίβαση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας εν
όλω ή εν μέρει. Στο πλαίσιο της εν λόγω πώλησης ή μεταβίβασης, ενδέχεται να
διαβιβάσουμε πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και αποθηκεύσει,
περιλαμβανομένων των πληροφοριών σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος στην πώληση ή
τη μεταβίβαση.
6.4. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιούνται μόνο σε εκείνα τα τρίτα πρόσωπα
που έχουν νόμιμη ανάγκη να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά και έχουν συμβατική
υποχρέωση να διασφαλίσουν την προστασία τους. Θα διασφαλίσουμε ότι τα
προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται επαρκώς και καταλλήλως όταν
κοινοποιούνται σε εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα.
6.5. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γνωστοποιήσουμε προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους,
συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο
εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί η
Εταιρεία δυνάμει απόφασης / παραγγελίας δικαστικής αρχής.
7. ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
47.1. Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται σε ασφαλείς
διακομιστές που βρίσκονται εγκατεστημένοι στην Εταιρεία μας.
7.2. Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε ενδέχεται να διαβιβάζονται και να
αποθηκεύονται σε προορισμούς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένων και των χωρών που ενδεχομένως δεν παρέχουν το ίδιο
επίπεδο προστασίας με αυτό που παρέχεται στη χώρα σας.
7.3. Ανεξαρτήτως του σε ποια χώρα κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, θα
κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις που
υπάρχει αυστηρή ανάγκη προς αυτό και πάντα σύμφωνα με κατάλληλες εγγυήσεις
ασφαλείας (όπως οι εγκεκριμένες Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες – EU Standard
Contractual Clauses).
7.4. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των παραπάνω επικοινωνώντας με την
Εταιρεία “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΩΔΕΙΟ – AMS ” στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@amstudios.gr.
8. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
8.1. Θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για
τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας
“ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΩΔΕΙΟ – AMS ”
8.2. Θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται
απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών επεξεργασίας της Εταιρείας.
8.3. Όπου τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους παραπάνω
σκοπούς, θα διαγράφονται από το σύστημά μας με ασφάλεια.
9. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
9.1. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης,
δηλαδή κατόπιν αιτήματός σας να ενημερωθείτε για το κατά πόσο ή όχι τα
5προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και να λάβετε περαιτέρω
πληροφορίες επ’ αυτού.
9.2. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε την διόρθωση των ανακριβών
προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
νόμου, έχετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας και το δικαίωμα εναντίωσης της
επεξεργασίας.
9.3. Εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε
ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της
επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της.
9.4. Μπορείτε τέλος να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
9.5. Μπορείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας στο
info@amstudios.gr ή τηλεφωνικά στο 2315 523148 ή στη διεύθυνση Oρφανίδου 5
στην Θεσσαλονίκη.
9.6. Εάν ένα τέτοιο αίτημά σας έχει ως αποτέλεσμα την αθέτηση των υποχρεώσεων που
πηγάζουν από τους νόμους, κανονισμούς ή τους κώδικες ορθής πρακτικής της
Εταιρείας “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΩΔΕΙΟ – AMS ” ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να
ικανοποιήσουμε το αίτημά σας αλλά σε κάθε περίπτωση θα μπορείτε να ζητήσετε τον
περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία.
10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
10.1. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που
τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία μας και προστατεύονται σύμφωνα με την
Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων της Εταιρείας “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΩΔΕΙΟ – AMS ”
10.2. Επίσης, θα εφαρμόσουμε μια σειρά από τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας για
να προστατέψουμε την ακεραιότητα και την ασφάλεια όλων των πληροφοριών μας,
συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε.
610.3. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ασφαλείας που εφαρμόζουμε
μπορούν να ανευρεθούν και στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας.
11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11.1. Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Δήλωση, ή εάν επιθυμείτε
να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων,
μπορείτε να το κάνετε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@amstudios.gr
7ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Υπογράφοντας αυτήν τη φόρμα, δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση της ΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ καθώς και ότι συμφωνείτε στην
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ
ΩΔΕΙΟ – AMS ” όπως περιγράφεται στην ανωτέρω δήλωση.
Η συγκατάθεσή σας δίδεται οικειοθελώς και μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή
στη διεύθυνση info@amstudios.gr
Επιθυμώ να εμφανίζεται η εικόνα, φωνή και λοιπά στοιχεία προσωπικότητάς μου
σε οπτικό ή/και οπτικοακουστικό και πάσης φύσεως υλικό που τυχόν θα ληφθεί στο
πλαίσιο μουσικών εκδηλώσεων της Εταιρείας “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΩΔΕΙΟ – AMS ” με
σκοπό την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στα
διαφημιστικά έντυπα του Ωδείου.