Πτυχία Παραδοσιακής Μουσικής

Πτυχία Παραδοσιακής Μουσικής2022-09-01T09:57:06+00:00

Πτυχία Παραδοσιακής Μουσικής και Παραδοσιακών Οργάνων

Πλέον με την αναγνώριση πτυχίων και στα παραδοσιακά όργανα το AMS-Δημιουργών Ωδείο παρέχει την δυνατότητα απόκτησης Πτυχίων και σε αυτή την κατεύθυνση.

Στόχος των μαθημάτων είναι ο σπουδαστής να εμβαθύνει στην Παραδοσιακή Μουσική και να γνωρίζει όλα τα μουσικά μονοπάτια του Ελλαδικού και του ανατολικού ρεπερτορίου.

Παραθέτουμε παρακάτω αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών:

Τμήματα Σπουδών Παραδοσιακής Μουσικής

Α) Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου και ευρυτέρου ανατολικού ρεπερτορίου

Β) Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερτορίων

Γ) Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νεοελληνικής λαϊκής Αστικής Μουσικής

Δ) Θεωρητικών.

Α. Το Τμήμα Τραγουδιού και Οργάνων πανελληνίου και ευρύτερου ανατολικού ρεπερτορίου αφορά Σπουδές και τίτλους στο

Α1: Ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι και

Α2: στα όργανα:

ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ

 • Α2α. Ούτι,
 • Α2β. Λαούτο,
 • Α2γ. Πολίτικο Λαούτο,
 • Α2δ. Πανδουρίδα – Ταμπούρ (ένας τίτλος για νυκτό και τοξωτό)
 • Α2ε. Πανδουρίδα – Ταμπουράς Α2στ. Μαντολίνο,
 • Α2ζ. Σαντούρι,
 • Α2η. Τσίμπαλο,
 • Α2θ. Κανονάκι,
 • Α2ι. Πολίτικη Λύρα
 • Α2ια. Βιολοντσέλο
 • Α2ιβ. Βιολί.

ΑΕΡΟΦΩΝΑ

 • Α2ιγ. Νέι,
 • Α2ιδ. Κλαρίνο,
 • Α2ιε. Φλογέρα – Σουραύλι (μακρές: γαβάλι, φλάουτα -κλειστού – ανοικτού σωλήνα, και βραχείες, όλες ένας τίτλος),
 • Α2ιστ. Σύριγγα Πανός (μουσκάλι), Α2ιζ. Τρομπέτα,
 • Α2ιη. Σαξόφωνο, Α2ιθ. Τρομπόνι

ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ
Α2κ. Παραδοσιακά μεμβρανόφωνα κρουστά (νταούλια, ντέφια, μπεντίρ, τουμπελέκι, ένας τίτλος για όλες τις υποκατηγορίες).

Β. Το Τμήμα Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερτορίων, αφορά σπουδές και τίτλους στα όργανα:

ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ

 • Βα. Κρητική λύρα,
 • Ββ. Ποντιακή λύρα (και καππαδοκικός κεμανές, ένας τίτλος),
 • Βγ. Λύρα Ανατολικού Αιγαίου (Δωδεκαννήσων και Λήμνου, ένας τίτλος),
 • Βδ. Λύρα Θράκης και Μακεδονίας (ένας τίτλος),

 

ΑΕΡΟΦΩΝΑ

 • Βε. Άσκαυλος (Μακεδονική – Θρακική γκάϊντα, Νησιώτικη τσαμπούνα, Ποντιακό αγγείον ένας τίτλος).
 • Βστ. Ζουρνάς (Μακεδονίας, Θράκης, Στερεάς Ελλάδος, ένας τίτλος).

Γ. Το τμήμα Οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νεοελληνικής λαϊκής Αστικής Μουσικής αφορά σπουδές και τίτλους στα όργανα:

 • Γα. Μπουζούκι (τρίχορδο, τετράχορδο, τζουρά, μπαγλαμά: ένας τίτλος για όλες τις υποκατηγορίες),
 • Γβ. Λαϊκή κιθάρα.
 • Γγ. Αεροιδιόφωνα: Ακκορντεόν

Δ. Το τμήμα Θεωρητικών αφορά Σπουδές και τίτλους για την θεωρία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.

Χορηγείται Πτυχίο Θεωρητικών Ελληνικής Μουσικής μετά από διετή κύκλο Σπουδών για 2 ώρες την εβδομάδα σε Τάξη Θεωρητικών και Δίπλωμα Θεωρητικών μετά από σπουδέςενός επιπλέον έτους.

Τάξεις, έτη φοίτησης και τίτλοι σπουδών

Στις Σχολές Παραδοσιακής Μουσικής λειτουργούν οι εξής τάξεις και τα έτη  φοίτησης είναι ως εξής:

 • Προκαταρκτική τάξη, 1 έτος.
 • Κατωτέρα τάξη, 2 έτη.
 • Μέση τάξη, 3 έτη.
 • Ανωτέρα τάξη, 2 έτη

Γενικά μαθήματα

Τα μαθήματα, στις τάξεις των οποίων οφείλουν να φοιτήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι σπουδαστές, είναι:

 1. Θεωρία ευρωπαϊκής Μουσικής γραφής και ανάγνωσης δύο (2) τάξεις.
 2. Θεωρία ελληνικής Μουσικής, δύο (2) τάξεις.
 3. Ειδικά θέματα Θεωρίας ελληνικής Μουσικής:

α. «Εκτενής Τροπική Ανάλυση» (για τα μη συγκερασμένα), ή

β. Αρμονική ανάλυση (για συγκερασμένα που έχουν δυνατότητα αρμονικής συνοδείας). Δύο (2) τάξεις.

 1. Θεωρία Ρυθμών/στοιχειώδης συνοδεία με κρουστά μία (1) τάξη.
 2. Αρμονική συνοδεία μία (1) τάξη.
  6. Βυζαντινή Μουσική, δύο (2) τάξεις.
  7. Ιστορία Ελληνικής Μουσικής μία (1) τάξη.
  8. Οργανολογία μία (1) τάξη.
  9. Μορφολογία Ελληνικής Μουσικής.
  10. Μουσικά Σύνολα (με Χορωδία, οργανικά και μεικτά Σύνολα, Χορό κ.λπ.) επτά (7) τάξεις.
  11. Όργανο αναφοράς, σε δύο (2) τάξεις Μέση 2 και3 – Θ1 και Θ2.
  12. Πολυφωνικό όργανο συνοδείας σε μία (1) τάξη Μέση 3 – Θ3.
  13. Πρακτικό διδασκαλείο μία (1) τάξη.

Όργανα που παραλείπονται

Παραλείπονται όργανα με μικρή παρουσία στο ρεπερτόριο όταν μπορούν να λογισθούν ως απλούστερες εκδοχές άλλων γνωστών, όπως οι μαντούρες, ο δίχορδος μακεδονικός ταμπουράς, το μπουλγαρί, η ηπειρώτικη τζαμάρα, η φυσαρμόνικα για Νεοελληνική Αστική μουσική κ.λπ.
Παραλείπονται επίσης επί του παρόντος όργανα ελληνικά που είχαν στο παρελθόν παρουσία στην ελληνική μουσική παράδοση παρά τις περιορισμένες προσπάθειες αναβίωσης. Ενδεικτικά αναφέρονται η αρχαία λύρα, ο αρχαίος αυλός (γνωστός και ως μέι σε ανατολικές γειτονικές παραδόσεις), ο δίαυλος ή ακόμα τύποι ύδραυλης.

Παραλείπονται επίσης επί του παρόντος όργανα ανατολικά ή σύγχρονα ευρωπαϊκά ή διασκευές με περιορισμένη παρουσία, όπως το ασυγκέραστο σαντούρι, το τουρκικό σάζι, το αραβικό μποζούκ, το τάρ, το μπάντζο, η άταστη κιθάρα, το κοντραμπάσο, το ευφώνιο, η τούμπα και τα πληκτροφόρα με φυσικό (πιάνο) ή ηλεκτρονικό (συνθεσάϊζερ) Ήχο. Τοπικά Όργανα, ή όργανα των παραπάνω περιπτώσεων που επί του παρόντος αποκλείονται, δύνανται στο μέλλον να εισαχθούν ή να αλλάξουν τμήμα, εάν καθιερωθούν στην πράξη.

Πτυχία κλασικών οργάνων & μονωδίας

Σας ενδιαφέρει να αποκτήσετε κάποιο μουσικό πτυχίο;

Μάθετε επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με τα δίδακτρα και και επικοινωνήστε με το ωδείο μας για περισσότερες πληροφορίες.

Πτυχία μουσικής

Ακολουθήστε τα λινκ στο παρακάτω μενου αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα πτυχία που μπορείτε να αποκτήσετε μέσω του ωδείου μας. Ολα τα πτυχία του ωδείου μας είναι αναγνωρισμένα από το κράτος.

Οι καθηγητές του ωδείου μας

Τίτλος

Go to Top