Ένας ολοκληρωμένος οδηγός σπουδών με τα απαιτούμενα του κάθε μαθήματος, παρέχεται δωρεάν από τα κεντρικά γραφεία ή τους τοπικούς αντιπροσώπους.