Οι εξετάσεις διοργανώνονται δύο φορές κάθε χρόνο (Φεβρουάριο – Ιούνιο). Η κατάθεση των αιτήσεων και η καταβολή των εξέταστρων ολοκληρώνεται συνήθως το πολύ δύο μήνες πριν την έναρξη των εξετάσεων.