Συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής και καταβάλλοντας τα εξέταστρα στο κεντρικό γραφείο του LCM ή στους τοπικούς αντιπροσώπους, μέχρι την προθεσμία που έχει δοθεί για την εκάστοτε εξεταστική περίοδο.