Ναι! Οι εξετάσεις του LCM συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των αναγνωρισμένων τίτλων από το Ofqual, το Qualifications Wales και το CCEA. Επίσης, το Βρετανικό σύστημα εισαγωγής για τα Πανεπιστήμια (UCAS) περιλαμβάνει στα μόριά του και τους βαθμούς από τις μουσικές εξετάσεις. Οι κάτοχοι των πτυχίων στα επίπεδα 6-8 που καταθέτουν αιτήσεις σε οποιοδήποτε Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα τους ενδιαφέρει, έχουν το δικαίωμα να προσθέσουν τα μόρια σύμφωνα με το βαθμό του πτυχίου τους.