Σεμινάριο Ρυθμολογίας

Event Date:

5 Δεκεμβρίου, 2021

Event Time:

4:00 μμ

Event Location:

AMS ΩΔΕΙΟ

Σολφέζ-Dictee Σηµειογραφία & Ρυθµολογία
Στο Τονικό Μουσικό Σύστηµα
Παρουσίαση Βιβλίων
Ρυθµικό Σολφέζ Α’ Β’ Γ’ Θεωρίας
Εισηγητής : Γιώργος Καρακάσης

 

Το σεµινάριο βιβλίου απευθύνεται σε αρχάριους και προχωρηµένους
σπουδαστές ωδείων, σε υποψήφιους για την εισαγωγή τους σε µουσικά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα
αλλά και σε επαγγελµατίες µουσικούς που θέλουν να βελτιώσουν το ρυθµικό σολφέζ και dictee.


Χρονοδιάγραµµα
Ηµεροµηνία: Κυριακή 5/12/2021
Διάρκεια: 3 ώρες


Πρόγραµµα σεµιναρίου παρουσίασης:
16:00-17:00 Θεωρητικά στοιχεία, Βασικές έννοιες
17:00-17:15 Διάλειµµα
17:15-18:30 Ρυθµικό Σολφέζ-dictee, Παρουσίαση βιβλίου
18:30-19:00 Σχόλια παρατηρήσεις


Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και εξ αποστάσεως. 15 συµµετέχοντες θα
έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν δια ζώσης (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Οι
συµµετέχοντες εξ αποστάσεως θα πρέπει να συνδεθούν µέσα από την πλατφόρμα Ζoom. Η
σύνδεση μπορεί να γίνει με κινητό,τάμπλετ ή υπολογιστή. 

Θεµατολογία

Τα θέµατα που θα συζητηθούν και αφορούν το ρυθµικό σολφέζ και dictee είναι:
• Σηµειογραφία και τρόποι εκµάθησης των φθόγγων σε κλειδιά σολ, φα και ντο 3ης γραµµής στο
πεντάγραµµο
• Σηµειογραφία και τρόποι εκµάθησης των ρυθµικών αξιών σε σολφέζ (ανάγνωση µουσικών
φθόγγων) και dictee (καταγραφή µουσικών ρυθµικών σχηµάτων)
• Κινησιολογία κατά την ανάγνωση και καταγραφή µουσικού κειµένου. Ο ρόλος και η χρήση του
• Ρυθµικό σολφέζ σε πεντάγραµµο µε σωστή εκτέλεση φθόγγων σε κλειδιά σολ, φα και Ντο 3ης
γραµµής και των χρονικών τους αξιών
• Μέθοδος µελέτης και τρόποι εξέλιξης του ρυθµικού σολφέζ-dictee
• Μέθοδος εκτέλεσης και ασκήσεις ρυθµικού δίφωνου σολφέζ

δια ζώσης έως 15 άτομα

Δια ζώσης 12€

Διαδικτυακά 10€ 

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Επικοινωνία / Δηλώσεις συµµετοχής
Διεύθυνση: Ορφανίδου 5, Θεσσαλονίκη, 54626,Ελλάδα
Τηλ.: 2315 523148 / 6977254760
E-mail: info@test.amsodeio.gr

 

Sorry, this event is expired and no longer available.
Total Seats: 115 (115 Left:)

By: AMS

  • AMS ΩΔΕΙΟ
  • Orfanidou 5
  • Thessaloniki
  • greece
  • 546 26
  • Ελλάδα

Event Schedule Details

  • 5 Δεκεμβρίου, 2021 4:00 μμ   -   7:00 μμ
Share This Events:
Add Calendar
Go to Top